แบบฟอร์ม

แจ้งโอนเงิน


โอนเงินมาที่บัญชี

บจ. ดีเอ็นเอ สปอร์ต
ธนาคารกรุงเทพ
180-8-65237-2

จากนั้นให้แจ้งโอนเงินที่แบบฟอร์มในหน้านี้

หรือแจ้งโอนทาง @LINE

@DNASPORTS(แสกนหรือคลิกที่ QR CODE)